ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 5วัน3คืน
ราคา: 26,900 บาท
รหัสสินค้า: JP IJP XJ77 GOLDEN ROUTE WINTER COOL 5D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP IJP XJ77 GOLDEN ROUTE WINTER COOL 5D3N FD
โตเกียว โอซาก้า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า มัสสิโมโต้
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น BBQ + ชาบูบุฟเฟ่ต์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
วันที่สอง      สนามบินนาริตะ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – มัตสึโมโต้ –
                   ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น 
วันที่สาม      มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ -
                   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  โอกากิ 
วันที่สี่        เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินา – วัดทองคินคะคุจิ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
วันที่ห้า       สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง 
    
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
9 – 13 ม.ค. 26,900  
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
เด็กทารกไม่เกิน2ขวบ 7,000บาท
 
8,500 35  
15 -19 ม.ค. 27,900 8,500 35  
21 – 25 ม.ค. 28,900 8,500 35  
27 – 31 ม.ค. 27,900 8,500 35  
2 – 6 ก.พ. 28,900 8,500 35  
8 – 12 ก.พ. 27,900 8,500 35  
14- 18 ก.พ. 28,900 8,500 35  
20 – 24 ก.พ. 28,900 8,500 35  
26 ก.พ.  – 2มี.ค. 28,900 8,500 35  
4 – 8 มี.ค. 29,900 8,500 35  
10-14 มี.ค. 29,900 8,500 35  
16 – 20 มี.ค. 29,900 8,500 35  
 
      
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>