ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 5วัน3คืน
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG NRT12 5D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP ZG NRT12 5D3N FD
สัมผัสซากุระสุดฟิน เล่นสกีสุดมันส์พิเศษสุดคุ้มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
                  - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม       ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอไดบะ
วันที่สี่           วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-อิออน
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 29,900 8,000 19,900
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 29,900 8,000 19,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 30,900 8,000 20,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 30,900 8,000 20,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 29,900 8,000 19,900
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 29,900 8,000 19,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 30,900 8,000 20,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 30,900 8,000 20,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 30,900 8,000 20,900
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 29,900 8,000 19,900
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 32,900 8,000 22,900
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 32,900 8,000 22,900
01 – 05 มีนาคม 2561 32,900 8,000 22,900
02 – 06 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
03 – 07 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
06 – 10 มีนาคม 2561 29,900 8,000 19,900
07 – 11 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
08 – 12 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
09 – 13 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>