ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิพักออนเซ็น strong 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิพักออนเซ็น strong 5วัน3คืน
ราคา: 26,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG NRT10 5D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : ​JP ZG NRT10 5D3N FD
ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ พักออนเซ็น ตะลุยหิมะสุดมัน

กำหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 + ทานขาปูยักษ์-ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –กระเช้าคาจิคาจิ-  ช้อปปิ้งชินจูกุ 
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน - หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
09-13 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
10-14 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
11-15 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
12-16 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
13-17 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
16-20 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
17-21 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
18-22 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
19-23 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
20-24 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
23-27 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
24-28 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
25-29 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
26-30 มกราคม 2561 27,900 8,000 17,900
27-31 มกราคม 2561 26,900 8,000 16,900
30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561 26,900 8,000 16,900
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561 27,900 8,000 17,900
01-05 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
02-06 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
03-07 กุมภาพันธ์ 2561 26,900 8,000 16,900
06-10 กุมภาพันธ์ 2561 26,900 8,000 16,900
07-11 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
08-12 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
09-13 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
10-14 กุมภาพันธ์ 2561 26,900 8,000 16,900
13-17 กุมภาพันธ์ 2561 26,900 8,000 16,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
20-24 กุมภาพันธ์ 2561 26,900 8,000 16,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 27,900 8,000 17,900
27 ก.พ.-03 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 29,900 8,000 19,900
01-05 มีนาคม 2561 29,900 8,000 19,900
02-06 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
03-07 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900
06-10 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900
07-11 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
08-12 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
09-13 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
10-14 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900
13-17 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900
14-18 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
15-19 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
16-20 มีนาคม 2561 27,900 8,000 17,900
17-21 มีนาคม 2561 26,900 8,000 16,900
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>