ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5วัน 3คืน
ราคา: 33,888 บาท
รหัสสินค้า: JP-TTN23-HOKKAIDO -5D-3N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-TTN23-HOKKAIDO -5D-3N-TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง        สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace  
                      - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ
–เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
วันที่สาม       
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ
                     - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
วันที่สี่            คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
                    - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่
ห้า         
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 35,888 3,900 34+1
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 35,888 3,900 31+1
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 39,888 3,900 34+1
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2561 35,888 3,900 31+1
03-07 มีนาคม 2561 33,888 3,900 34+1
15-19 มีนาคม 2561 35,888 3,900 34+1
16-20 มีนาคม 2561 34,888 3,900 34+1
22-26 มีนาคม 2561 35,888 3,900 34+1
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>