ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: JP -IJP99 -AUTUMN SNOW-5D-3N-TR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP -IJP99 -AUTUMN SNOW-5D-3N-TR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง        นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น
วันที่สาม        โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว
                    – วัดอาซากุสะ -
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ         
วันที่สี่           อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์                             
วันที่ห้า         สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง    อัตราค่าบริการ

เดือน  กุมภาพันธ์  2561 
วันที่  2 – 6 / 9 – 13 / 16 – 20 / 23 – 27  ราคา  25,900  บาท
วันที่  4 – 8 / 5 – 9 / 11 – 15 / 12 – 16 / 18 – 22 / 19 – 23  ราคา 
23,900  บาท
วันที่  25 ก.พ. – 1 มี.ค. / 26 ก.พ. – 2 มี.ค. ราคา 
24,900  บาท
เดือน  มีนาคม  2561 
วันที่  2 – 6 / 9 – 13 / 18 – 22 / 19 – 23  ราคา  26,900  บาท
วันที่  4 – 8 / 5 – 9 / 11 – 15 / 12 – 16  ราคา  
24,900  บาท
วันที่  16 – 20 มีนาคม 61  ราคา  
27,900  บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>