ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 28,900 บาท
รหัสสินค้า: JP -IJP98 - AMAZING TOHOKU-5D-3N-TR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP -IJP98 - AMAZING TOHOKU-5D-3N-TR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง    นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น                            
วันที่สาม   ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ -  เซนได – จุดชมวิวเซนได –
                ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ หรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter)        
วันที่สี่        เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า
วันที่ห้า      สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง  

                                    
                                      
อัตราค่าบริการ
เดือน  กุมภาพันธ์  2561
วันที่ 3 – 7 / 10 – 14 / 17 – 21 / 17 – 21 / 24 – 28  ราคา  28,900  บาท
วันที่ 7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 ก.พ. – 4 มี.ค.  ราคา 
32,900  บาท
เดือน  มีนาคม  2561
วันที่  3 – 7 / 10 – 14 / 17 – 21  ราคา  31,900  บาท
วันที่  7 – 11 / 14 – 18  ราคา  
32,900  บาท

 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>