ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสสินค้า: JP07- PEL- JAPAN DEE DEE WINTER FIN FIN -5D-3N-VN
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP07- PEL- JAPAN DEE DEE WINTER FIN FIN -5D-3N-VN
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โฮจิมินห์                                                                       
วันที่ 2  โฮจิมินห์ – โตเกียว (นาริตะ) – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่ออนเซ็น
          + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์                                                                                                              

วันที่ 3  เล่นสกีฟูจิเท็น – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ                                 
วันที่ 4  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน  หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์                            
วันที่ 5 
นาริตะ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ                                                                            
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 2561
ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 24,900 24,900 24,900 8,000
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 30,900 30,900 30,900 6,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>