ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ Finn snow 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ Finn snow 5วัน3คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: JP IJP TR97 TOKYO FINN SNOW 5D3N TR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : TR97 JP IJP TOKYO FINN SNOW 5D3N TR
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ไหว้พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ  คานากาว่า
วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี
โกเทมบะเอ้าท์เลต ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งชินจูกุ  Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina

กำหนดวันเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง  นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ – ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต –
               คานากาว่า โออิโสะ       
วันที่สาม  ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต -
               คาวากูจิโกะ
วันที่สี่      สวนโอชิปาร์ค –  ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ชินจูกุ – นาริตะ
วันที่ห้า    สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

อัตราค่าบริการ  
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
20 - 24 กุมภาพันธ์ 61 28,900

ไม่มีราคาเด็ก
INF  7,000 บาท 
 
 
8,500
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 61 31,900 8,500
6 - 10 มีนาคม 61 29,900 8,500
8 – 12 มีนาคม 61 29,900 8,500
13 – 17 มีนาคม 61 29,900 8,500
20 – 24 มีนาคม 61 31,900 8,500
  <<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>