ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ autuma snow 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ autuma snow 5วัน3คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: TR99 JP IJP AUTUMN SNOW 5D3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​TR99 JP IJP AUTUMN SNOW 5D3N
แช่ออนเซ็น ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ฟรี WIFI ON BUS
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี  เที่ยววนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง  นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น
วันที่สาม  โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - 
               ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
วันที่สี่       อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า     สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
           
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
2 – 6 กุมภาพันธ์ 61 25,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
 
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
7,500
4 – 8 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
5 – 9 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
9 – 13 กุมภาพันธ์ 61 25,900 7,500
11 – 15 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
12 – 16 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
16 – 20 กุมภาพันธ์ 61 25,900 7,500
18 – 22 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
19 – 23 กุมภาพันธ์ 61 23,900 7,500
23 – 27 กุมภาพันธ์ 61 25,900 7,500
25 – 1 มีนาคม 61 24,900 7,500
26 – 2 มีนาคม 61 24,900 7,500
2 – 6 มีนาคม 61 26,900 7,500
4 – 8 มีนาคม 61 24,900 7,500
5 – 9 มีนาคม 61 24,900 7,500
9 – 13 มีนาคม 61 26,900 7,500
11 – 15 มีนาคม 61 24,900 7,500
12 – 16 มีนาคม 61 24,900 7,500
16 – 20 มีนาคม 61 27,900 7,500
18 – 22 มีนาคม 61 26,900 7,500
19 – 23 มีนาคม 61 26,900 7,500
 <<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>