ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์  ส้มจี๊ด แดงจ๊าด 5วัน3คืน
ราคา: 27,988 บาท
รหัสสินค้า: TR01 JP TNN TOKYO 5D3N TR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​TR01 JP TNN TOKYO 5D3N TR
ฟูจิชั้น 5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ
              
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ  
              โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ 

วันที่สี่     โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
วันที่ห้า   สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมืองอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2560 29,888.- 7,900.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
01-05 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
02-06 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
03-07 พฤศจิกายน 2560 27,988.- 7,900.-
04-08 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
05-09 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
06-10 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
07-11 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
08-12 พฤศจิกายน 2560 27,988.- 7,900.-
09-13 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
10-14 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
11-15 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
12-16 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
13-17 พฤศจิกายน 2560 29,888.- 7,900.-
14-18 พฤศจิกายน 2560 29,888.- 7,900.-
15-19 พฤศจิกายน 2560 27,988.- 7,900.-
16-20 พฤศจิกายน 2560 27,988.- 7,900.-
17-21 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
18-22 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
19-23 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
20-24 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
21-25 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
22-26 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
23-27 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
24-28 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
25-29 พฤศจิกายน 2560 29,888.- 7,900.-
26-30 พฤศจิกายน 2560 28,888.- 7,900.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.-
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>